Smilla (Apple Pie)

   

Träning 22 april 2010

       

Smilla spårar mars -08

       

Smilla 15 månader

Sanna & Smilla tränar maj-06

Sanna & Smilla maj-06

Smilla 13,5 månad

       

Olga & Smilla i mars-06

Smilla 11 månader

 

Uppletandeträning Jan-06

 

 

Smilla 8 månader

Kontakt-träning

Smilla på utställning i Osby-05