Heksas Mh    07 10 20

   Mentalbeskrivare: Helene Edner

1.a Kontakt - Hälsning 4 Tar kontakt själv el. när fö. tar kontakt. Balanserad.
1.b Kontakt - Samarbete 4 Följer med villigt. Engagerar sig.
1.c Kontakt - Hantering 4 Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
2.a Lek 1 - Leklust 4 Leker aktivt, startar snabbt.
2.b Lek 1 - Gripande 3 Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
2.c Lek 1 - Dragkamp 3 Biter - drar emot, släpper, tar om.
3.a Jakt - Förföljande 4 Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.  
  andra 4 Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.  
3.b Jakt - Gripande 3 Griper tveksamt el. med tidsfördröjning.
  andra 3 Griper tveksamt el. med tidsfördröjning.
4 Aktivitet 4 Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar.
5.a Avst.lek - Intresse 3 Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5.b Avst.lek - Hot/agg 1 Inga skall eller morrningar.
5.c Avst.lek - Nyfikenhet 2 Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
5.d Avst.lek - Leklust 4 Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
5.e Avst.lek - Samarbete 3 Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
6.a Överraskn. - Rädsla 4 Flyr högst 5 meter.
6.b Överraskn. - Hot/agg 1 Visar inga hotbeteenden.
6.c Överraskn. - Nyfikenhet 2 Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen -lockar på hunden.
6.d Överraskn. - Kv.st. rädsla 1 Ingen tempoförändring el. undanmanöver.
6.e Överraskn. - Kv.st. intr. 1 Inget intresse för overallen.
7.a Ljudkänsl. - Rädsla 3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
7.b Ljudkänsl. - Nyfikenhet 4 Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
7.c Ljudkänsl. - Kv.st. rädsla 1 Ingen tempoförändring el. undanmanöver.
7.d Ljudkänsl. - Kv.st. intr. 1 Inget intresse för ljudkällan.
8.a Spöken - Hot/agg 2 Visar enstaka hotbeteenden.
8.b Spöken - Kontroll 5 Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8.c Spöken - Rädsla 2 Uppeh. sig i huv.sak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
8.d Spöken - Nyfikenhet 3 Går fram till spöket när föraren står brevid.
8.e Spöken - Kontakt 5 Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9.a Lek 2 - Leklust 4 Leker aktivt, startar snabbt.
9.b Lek 2 - Gripande 3 Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
10 Skott 1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.