A-kullens Mh

                     
   

Action
Man

Agent
Alias

After
Dark

Atomic
Swing

Attractive
Atascha

Apple
Pie

Adoring
Alice

Amusing
Amber

Angelina
my angel

1 a Kontakt - Hälsning 4 4   4 2 4 4 4 4
1 b Kontakt - Samarbete 3 4   4 1 4 4 4 3
1 c Kontakt - Hantering 2 4   2 2 3 4 4 4
2 a Lek 1 - Leklust 4 3   4 2 3 4 3 4
2 b Lek 1 - Gripande 4 3   3 3 3 4 3 4
2 c Lek 1 - Dragkamp 2 4   2 1 2 3 2 4
3 a Jakt - Förföljande 1 4   2 4 1 4 4 4
  andra 4 4   4 4 1 4 4 4
3 b Jakt - Gripande 1 3   1 2 1 2 4 3
  andra 2 2   3 2 1 3 2 4
4 Aktivitet 2 3   2 2 3 3 3 3
5 a Avst.lek - Intresse 3 2   3 3 3

2

2 4
5 b Avst.lek - Hot/agg 4 1   1 2 1 1 1 1
5 c Avst.lek - Nyfikenhet 1 3   2 1 1 2 1 1
5 d Avst.lek - Leklust 1 1   2 1 1 1 1 1
5 e Avst.lek - Samarbete 1 1   3 1 1 1 1 1
6 a Överraskn. - Rädsla 4 3   2 5 3 3 2 4
6 b Överraskn. - Hot/agg 3 2   1 1 1 3 1 2
6 c Överraskn. - Nyfikenhet 3 4   5 2 2 2 5 2
6 d Överraskn. - Kv.st. rädsla 5 2   1 1 4 2 1 2
6 e Överraskn. - Kv.st. intr. 1 3   2 2 1 3 1 2
7 a Ljudkänsl. - Rädsla 4 1   3 3 3 1 1 1
7 b Ljudkänsl. - Nyfikenhet 4 5   5 4 3 5 5 5
7 c Ljudkänsl. - Kv.st. rädsla 1 1   1 1 1 1 1 1
7 d Ljudkänsl. - Kv.st. intr. 3 1   2 1 1 2 2 1
8 a Spöken - Hot/agg 3 2   3 2 2 1 1 2
8 b Spöken - Kontroll 4 4   5 4 4 2 3 4
8 c Spöken - Rädsla 2 2   5 3 3 2 1 3
8 d Spöken - Nyfikenhet 4 2   2 1 2 4 4 1
8 e Spöken - Kontakt 3 2   3 2 4 4 2 3
9 a Lek 2 - Leklust 2 3   4 2 3 4 3 4
9 b Lek 2 - Gripande 1 2   3 3 3 3 2 4
10 Skott 2 1   1 1 2 1 1 1